Trafikboken
Trafikboken är utvecklad av NTF och Sica Läromedel.

Boken vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år.

Ambitionen med boken är att eleverna ska få en insikt om trafik och säkerhet och hur man kan påverka för att få en säkrare trafikmiljö.

Varje kapitel innehåller uppgifter för självstudier. Där det är relevant finns det faktarutor. 
Som komplement till detta finns en lärarhandledning med tydliga lektionsförslag och idéer om vad man ytterligare kan göra. Där finns också beskrivet vilken insikt eleven ska ha fått 
efter att ha arbetat med respektive kapitel.

Innehållet i boken kan delas upp i två delar:

- en undersökande del som syftar till att få eleverna att börja fundera över trafikmiljön och ge insikt om den demokratiska processen

- en rak och faktainriktad del men som även innehåller undersökande inslag

Den mer undersökande delen handlar om trafikmiljö och tar upp:
- Vägen till och från skolan
- Miljön vid skolan
- Miljön vid hemmet
- Vägen till och från fritidsaktiviteter

Delar i boken som är mer faktainriktade:
- De viktigaste och vanligaste trafikmärkena som eleverna bör känna till
- Varför ska man ha cykelhjälm
- Cykla säkert
- Reflexer
- Trafikolyckor
- Nollvisionen
- Bilens historia
- Cykels historia

Pris: 39 kronor / st