Så här enkelt är det att använda Lycko.

1. Svara på frågorna

2. Fäll ihop kassetten och vänd på den

3. Jämför mönstren på kassetten och i boken
  • Ta fram en Lyckobok. Öppna Lyckokassetten och plocka ur brickorna.

  • Välj en övning och lägg den genomskinliga delen av kassetten över den nedre sidan.

  • Ta därefter en bricka, t ex nr 1 och gå till ruta 1 på den övre sidan. Lös övningen och titta på svarssidan. Där finns en ruta med rätt svar. Lägg brickan på den rutan.


Svara på frågorna genom att lägga
brickorna på rätt plats.


Snart klar, tolfte svarbrickan är på plats.


  • Fortsätt på samma sätt tills alla uppgifter är lösta.


  • Stäng sedan kassetten och vänd den upp och ner. Kontrollera att färgmönstret på brickorna stämmer med färgmönstret under övningen. Med en kassett utan genomskinligt lock vänder du kassetten och öppnar locket. Därefter kan du kontrollera färgmönstret.

  • Om mönstret inte stämmer så gör du ett nytt försök.

Titta, alla rätt!