Palin - bokutdrag
Svenska som andraspråk - Palinbok 1
Svenska som andraspråk Palinbok 2
nkla Läsövningar
Vokalövningar
Konsonantövningar
Svenska som andraspråk bas
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Enkla Läsövningar
- Ex. 1

Enkla Läsövningar
- Ex. 2
Konsonantövningar
Svenska som andraspråk - Arbetsbok 1
Svenska som andraspråk - Arbetsbok 2
Enkla Läsövningar - Arbetsbok
Vokalövningar - Arbetsbok
Konsonantövningar - Arbetsbok
 
Konsonantövningar -
Arbetsbok
 
Ljudförväxlingar
Språk-mix
Bildordboken
Ljuda och stava
Palin - Mera Ord
Bildordboken
Ljuda och stava - Ex. 1
Ljuda och stava - Ex. 2
Mer att kunna!
Arbetsbok i svensk grammatik
Matematik 1
Matematik 2
Palin - Bråk
Bråk - procent - decimal
Geometri
Vinklar
Matematik 1
Bråk - procent - decimal
Är det rimligt?
Frågesport
Palin - Sverige
Geografikort
Go For It 1
Go For It 2
Är det rimligt?